10 พฤติกรรมของหัวหน้างานที่ทำให้ลูกน้องหมดไฟ ➖➖➖

บอร์ด ความรัก,พฤติกรรมของหัวหน้างานที่ทำให้ลูกน้องหมดไฟ➖➖➖ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย Tungtungbord10 พฤติกรรมของหัวหน้างานที่ทำให้ลูกน้องหมดไฟ ไม่อยากเป็นตัวร้าย อย่าปล่อยให้นิสัยเรื้อรังไม่อยากเป็นตัวร้าย อย่าปล่อยให้นิสัยเรื้อรังสำหรับผู้ที่กำลังเป็น "หัวหน้างาน" นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งสูงระดับผู้บริหารหรือผู้จัดการทั่วไป สิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักคือ การทำตัวให้  "สมกับเป็นหัวหน้า"  เพราะเมื่อคุณมีลูกน้องในบังคับบัญชา   การดูแลให้เขาทำงานได้ดี ในขณะเดียวกันก็มีความสุขด้วยย่อมทำให้ผลงานออกมาดี และที่สำคัญคือ ต้องทำตัวเป็นหัวหน้าที่ดี "จุดประกายไฟ" ให้ลูกน้องอยากทำงานไม่ใช่ทำให้เขารู้สึก "หมดไฟ" ในการทำงาน ก็จะทำให้คุณและเขาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 10 พฤติกรรมของหัวหน้างานที่ทำให้ลูกน้องหมดไฟ1. นิสัยไม่ดี  อารมณ์ร้าย ไม่ใช้เหตุผล ไม่รับฟังเหตุผล งดการใช้อารมณ์แล้วลูกน้องจะเคารพเชื่อฟังมากขึ้น2. เอาแต่ผลงาน ไม่นึกถึงความรู้สึกลูกน้อง3. ดูถูกหรือพูดกดลูกน้อง กดขี่ข่มแหงอยู่เสมอ4. ปัดความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆ ความผิดใดๆ ลูกน้องเป็นผู้ผิดเสมอ5.ไม่เคยสนใจที่จะสอนงาน สอนงานแบบลวกๆ สอนงานแบบให้มันจบๆไป6.มีความลำเอียง รักลูกน้องไม่เท่ากัน7.ตำหนิลูกน้องต่อหน้าคนอื่น ประจานลูกน้องต่อหน้าคนอื่น ทำให้ลูกน้องอับอาย8. เป็นหัวหน้าที่ขี้คร้าน แม้ว่าตำแหน่งของคุณจะเป็นผู้บริหาร  ไม่มีหน้าที่ลงมือทำอะไรมาก  แต่อย่าปล่อยให้ลูกน้องเห็นว่าคุณว่างงาน9.รู้เนื้องานที่ทำทุกอย่าง  หากคุณเป็นหัวหน้างานที่ไม่รู้เนื้องานที่ลูกน้องรับผิดชอบเลย  เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตน  ย่อมไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น10. ตรวจสอบ  ไม่ใช่หาข้อผิดพลาด  อย่าทำให้ลูกน้องคิดว่าการตรวจสอบของคุณคือการหาข้อผิดพลาดของเขา